ببجي موبايل ملك السكواد العشوائي

YouTube Video Statistics

527,848
live views count
92,203
Likes
1,689
Dislikes
98.2011%
L/D Ratio
6,754
Comments
19.0672%
Engagement
1w. ago
Published
First 24 hours
396,058
Views
86,682
Likes
1,547
Dislikes

General Info

Video length
00:32:21
Views next 24 hours (prediction)*
4,847
Category
Gaming
Country
Engagement per views
1/5
Engagement percentage
19.067%
Age (in days)
9 days
Published on
15 May 2019 / 17:44:46 / UTC

Time Scores

Period
Views
First 24 Hours
396,058
This week so far
+17,998
This year so far
+527,848
Period
Likes
First 24 Hours
86,682
This week so far
+788
This year so far
+92,203
Period
Dislikes
First 24 Hours
1,547
This week so far
+24
This year so far
+1,689
Period
L/D Ratio
First 24 Hours
98.2466%
This week so far
97.0443%
This year so far
98.2011%
Period
Comments
First 24 Hours
6,524
This week so far
+26
This year so far
+6,754

Daily Stats

Day (UTC Time Zone)
Views
Today so far
Thursday
+269
527,579
22 May 2019
Wednesday
+4,948
527,579
21 May 2019
Tuesday
+4,717
522,631
20 May 2019
Monday
+8,064
517,914
19 May 2019
Sunday
+17,062
509,850
18 May 2019
Saturday
+18,568
492,788
17 May 2019
Friday
+36,629
474,220
Day (UTC Time Zone)
Likes
Today so far
Thursday
+5
92,203
22 May 2019
Wednesday
+158
92,198
21 May 2019
Tuesday
+227
92,040
20 May 2019
Monday
+398
91,813
19 May 2019
Sunday
+741
91,415
18 May 2019
Saturday
+843
90,674
17 May 2019
Friday
+1,893
89,831
Day (UTC Time Zone)
Dislikes
Today so far
Thursday
1,689
22 May 2019
Wednesday
+2
1,689
21 May 2019
Tuesday
+6
1,687
20 May 2019
Monday
+16
1,681
19 May 2019
Sunday
+21
1,665
18 May 2019
Saturday
+19
1,644
17 May 2019
Friday
+42
1,625
Day (UTC Time Zone)
L/D Ratio
Today so far
Thursday
22 May 2019
Wednesday
98.7500%
21 May 2019
Tuesday
97.4249%
20 May 2019
Monday
96.1353%
19 May 2019
Sunday
97.2441%
18 May 2019
Saturday
97.7958%
17 May 2019
Friday
97.8295%
Day (UTC Time Zone)
Comments
Today so far
Thursday
+1
6,754
22 May 2019
Wednesday
+9
6,753
21 May 2019
Tuesday
6,744
20 May 2019
Monday
+16
6,744
19 May 2019
Sunday
+20
6,728
18 May 2019
Saturday
+34
6,708
17 May 2019
Friday
+89
6,674

Channel Info

Pikachu/بيكاتشو
Subscribers
1,804,640
Views
116,641,590
Uploads
164
Show Full Channel Info

Game

ببجي موبايل ملك السكواد العشوائي

YouTube Video Statistics

Channel Subscribers
1,804,640
Channel Views
116,641,590
Channel Videos
164
Country
Saudi Arabia
Show Full Channel Info
527,848
live views count
92,203
Likes
1,689
Dislikes
98.2011%
L/D Ratio
6,754
Comments
19.0672%
Engagement
1w. ago
Published
First 24 hours
396,058
Views
86,682
Likes
1,547
Dislikes
'

General Info

Video length
00:32:21
Views next 24 hours (prediction)*
4,847
Category
Gaming
Country
Engagement per views
1/5
Engagement percentage
19.067%
Age (in days)
9 days
Published
1 week ago
Published on
15 May 2019 / 17:44:46 / UTC
Period
Views
Likes
Dislikes
L/D Ratio
Comments
All-time
527,848
92,203
1,689
98.2011%
6,754
First 24 Hours
396,058
86,682
1,547
98.2466%
6,524
This week so far
+17,998
+788
+24
97.0443%
+26
This year so far (2019)
+527,848
+92,203
+1,689
98.2011%
+6,754
Day (UTC Time Zone)
Views
Likes
Dislikes
L/D Ratio
Comments
Today so far
Thursday
+269
527,848
+5
92,203
1,689
98.2011%
+1
6,754
22 May 2019
Wednesday
+4,948
527,579
+158
92,198
+2
1,689
98.7500%
98.2010%
+9
6,753
21 May 2019
Tuesday
+4,717
522,631
+227
92,040
+6
1,687
97.4249%
98.2001%
6,744
20 May 2019
Monday
+8,064
517,914
+398
91,813
+16
1,681
96.1353%
98.2020%
+16
6,744
19 May 2019
Sunday
+17,062
509,850
+741
91,415
+21
1,665
97.2441%
98.2112%
+20
6,728
18 May 2019
Saturday
+18,568
492,788
+843
90,674
+19
1,644
97.7958%
98.2192%
+34
6,708
17 May 2019
Friday
+36,629
474,220
+1,893
89,831
+42
1,625
97.8295%
98.2232%
+89
6,674
Close