كلمة للسعودية رهف محمد القنون أمام الصحفيين في مدينة تورونتو الكندية

Channel Subscribers
2,630,118
Channel Views
1,185,455,553
Channel Videos
60,206
Country
Russia
Show Full Channel Info
3,767,813
live video view count
0
video comments
'

General Info

Video length
00:02:20
Views next 24 hours (prediction)*
743
Country
Age (in days)
34 days
Published
1 month ago
Published on
15 Jan 2019 / 21:07:13 / UTC
Period
Views
Likes
Dislikes
L/D Ratio
Comments
All-time
3,767,813
17,088
61,481
21.7490%
First 24 Hours
1,433,366
9,203
26,225
25.9766%
Last week (11 Feb — 17 Feb)
+12,988
+13
+107
10.8333%
This month so far (Feb 2019)
+55,349
+132
+293
31.0588%
This year so far (2019)
+3,767,813
+17,088
+61,481
21.7490%
Day (UTC Time Zone)
Views
Likes
Dislikes
L/D Ratio
Comments
Today so far
Monday
3,767,813
17,088
61,481
21.7490%
17 Feb 2019
Sunday
+793
3,767,813
−2
17,088
+10
61,481
21.7490%
16 Feb 2019
Saturday
+1,904
3,767,020
−1
17,090
+11
61,471
21.7538%
15 Feb 2019
Friday
+1,720
3,765,116
+3
17,091
+13
61,460
18.7500%
21.7578%
14 Feb 2019
Thursday
+1,825
3,763,396
+5
17,088
+16
61,447
23.8095%
21.7585%
13 Feb 2019
Wednesday
+2,733
3,761,571
+4
17,083
+20
61,431
16.6667%
21.7579%
12 Feb 2019
Tuesday
+1,822
3,758,838
+4
17,079
+17
61,411
19.0476%
21.7595%
11 Feb 2019
Monday
+2,191
3,757,016
17,075
+20
61,394
21.7602%