สังคมน่าอยู่ Channel

YouTube Channel Statistics

2,042
live subscribers count
679,345
channel views count
Likes
Dislikes
L/D Ratio
Comments
6
Uploads
4mt. ago
Created

Time Scores

Period
Subscribers
Last 30 days
+943
This week so far
+49
Last week #20 2019
+126
This month so far (May 2019)
+502
This year so far (2019)
+2,042
Period
Views
Last 30 days
+328,253
This week so far
+10,656
Last week #20 2019
+42,892
This month so far (May 2019)
+178,617
This year so far (2019)
+679,345
Period
Uploads
Last 30 days
−3
This week so far
Last week #20 2019
This month so far (May 2019)
This year so far (2019)
+6

Daily Statistics

Day (UTC)
Subscribers
Today so far
Tuesday
2,042
20 May 2019
Monday
+49
2,042
19 May 2019
Sunday
+20
1,993
18 May 2019
Saturday
+17
1,973
17 May 2019
Friday
+15
1,956
16 May 2019
Thursday
+19
1,941
15 May 2019
Wednesday
+14
1,922
14 May 2019
Tuesday
+18
1,908
Day (UTC)
Views
Today so far
Tuesday
679,345
20 May 2019
Monday
+10,656
679,345
19 May 2019
Sunday
+7,468
668,689
18 May 2019
Saturday
+5,276
661,221
17 May 2019
Friday
+4,531
655,945
16 May 2019
Thursday
+7,005
651,414
15 May 2019
Wednesday
+5,846
644,409
14 May 2019
Tuesday
+6,398
638,563
Day (UTC)
Uploads
Today so far
Tuesday
6
20 May 2019
Monday
6
19 May 2019
Sunday
6
18 May 2019
Saturday
6
17 May 2019
Friday
6
16 May 2019
Thursday
6
15 May 2019
Wednesday
6
14 May 2019
Tuesday
6

สังคมน่าอยู่ Channel

YouTube Channel Statistics

2,042
live subscribers count
679,345
channel views
Likes
Dislikes
L/D Ratio
6
Uploads
Comments
07 Jan 2019
Created

Last 30 days

20 Apr — 20 May

+943
subscribers
+328,253
views
−3
uploads
'

General Info

Country
Created on (UTC)
07 Jan 2019 / 4 months ago
Period
Subscribers
Views
Uploads
All-time
2,042
679,345
6
Last 30 days (21 Apr — 21 May)
+943
+328,253
−3
This week so far
+49
+10,656
Last week (13 May — 19 May)
+126
+42,892
This month so far (May 2019)
+502
+178,617
This year so far (2019)
+2,042
+679,345
+6
Day (UTC Time Zone)
Subscribers
Views
Uploads
Today so far
Tuesday
2,042
679,345
6
20 May 2019
Monday
+49
2,042
+10,656
679,345
6
19 May 2019
Sunday
+20
1,993
+7,468
668,689
6
18 May 2019
Saturday
+17
1,973
+5,276
661,221
6
17 May 2019
Friday
+15
1,956
+4,531
655,945
6
16 May 2019
Thursday
+19
1,941
+7,005
651,414
6
15 May 2019
Wednesday
+14
1,922
+5,846
644,409
6
14 May 2019
Tuesday
+18
1,908
+6,398
638,563
6
Close